român mi-e vocația. (Petre Țuțea)

Posts tagged “Germania

NO COMMENT: Holocaustul – Evreii sioniști vs. Evreii tradiționaliști

Evreii urmăresc ”să devină proprietari ai pământului acestui popor, iar din vechii stăpâni ai României să facă niște sclavi”, urmăresc ”a se substitui locuitorilor acestei țări pentru a face din întreaga țară o proprietate israelită”
(mărturie de Vasile Alecsandri, francmason, discurs în Senatul României, 7.10.1879)

”Se poate dovedi că cercurile sioniste au provocat chiar pogromuri pentru a încuraja disponibilitatea evreilor de a merge în Palestina
(Moishe A.Friedman, rabin-șef)

”Critica Israelului nu trebuie confundată cu anti-iudaismul sau anti-semitismul. O mare parte a sioniștilor nici nu este de origine evreiască. Israelul este răspunzător pentru o politică catastrofală de purificare etnică, de teroare și apart-heid. Noi, ca evrei, tradiționaliști de bună credință, nu avem nici un fel de simpatie pentru acest stat, pe care îl privim ca pe o catastrofă pentru adevărata și credincioasa populație evreiască”
(Moishe A.Friedman, rabin-șef)

”Antisemiții vor fi aliații noștri cei mai buni”
(Theodor Herzl, Părintele ideii și al mișcării evreiești de constituire în Paletina a statului Israel modern. Sursa: ”Procesul sionismului israelian” de Roger Garaudy, p.37)

”Trebuie să avem autorizația de a alege pentru imigrare refugiații care merită și, de asemenea, să avem permisiunea de a nu-i accepta pe toți”. Ea trebuie acordată ”nu dintr-un punct de vedere filantropic, ci din punctul de vedere al nevoilor țării”
(Ytzhak Greunbaum, 1935)

”Trebuie oare să-i ajutăm pe toți cei care au nevoi fără să ținem cont de caracteristicile fiecăruia? Nu ar trebui să dăm acestei acțiuni un caracter sionist național (s.n.) și să încercăm să-i salvăm cu prioritate pe cei care pot fi folositori pământului Israelului și iudaismului? Știu că pare o cruzime să pun problema în felul acesta, dar, din nefericire, trebuie să stabilim clar că dacă suntem capabili să salvăm 10.000 de persoane din cele 50.000 care pot contribui la consolidarea țării și la renașterea națională sau 1.000.000 de evrei care vor deveni pentru noi o povară (s.n.), va trebui să ne restrângem și să-i salvăm pe cei 10.000 care pot fi salvați – în pofida acuzațiilor și cemărilor milionului lăsat la o parte”
(Memorandumul Comitetului de Salvare al Agenției Evreiești, p.47-48, 1943)

”O salvare pur filantropică, precum cea din Germania (…) nu poate decât să cauzeze necazuri perspectivelor sioniste, mai ales că șansele sunt cu atât mai limitate cu cât dezastrul este mai mare. Putem să acționăm în favoarea evreilor germani atâta vreme cât acest lucru reprezintă un avantaj. Refugiații actuali nu reprezintă nici un avantaj, deoarece sosesc cu mâinile goale. Prin urmare, aceștia nu au nimic de oferit Yichouvului (denumirea statului Israel înainte de a fi recunoscut la 1948) și nu putem să ne așteptăm decât la ceea ce am constatat deja la o mare parte a evreilor germani: o distanțare totală, adesea chiar o ostilitate față de pământul Israel; o atitudine nerespectuoasă față de tot ce este evreiesc și ebraic, (…) o masă de oameni fără nici o legătură cu sionismul și total lipsiți de atașamentul național”
(Memorandumul Comitetului de Salvare al Agenției Evreiești, p.48, 1943)

”Minoritatea care putea fi salvată trebuia să fie aleasă (s.n.) în funcție de nevoile proiectului sionist în Palestina”
(Ben Gurion, Memorandumul CSAE, p.44)

”În acord cu reprezentanții sioniști (dintre care cei mai mulți erau miniștri în timpului procesului), el (Rudolf Kastner, evreu sionist judecat pentru colaborare cu naziștii) negociase cu Eichmann eliberarea și migrarea în Palestina a 1684 de evrei utili pentru construirea viitorului stat Israel (s.-Roger Garaudy), în schimbul cărora îi va convinge pe 460.000 de evrei unguri că era vorba de un simplu transfer și nu de trimiterea în lagărul morții de la Auschwitz. Judecătorul Halevi arată că toate aceste crime fuseseră comise cu acordul Agenției Evreiești și al Congresului Evreiesc Mondial”
(Roger Garaudy, Memorandumul CSAE, p.44. NB: Acuzatul, Rudolf Kastner, n-a reușit să dea alte mărturii în sala judecății, el fiind asasinat chiar în sală.)

”50% dintre evrei ar fi putut să se salveze dacă n-ar fi urmat instrucțiunile Consiliului Evreiesc”
(Hannah Arendt)

”Evreii care îmbrățișează tezele bolșevice, comuniste, încetează prin asta de a mai fi evrei!”
(Wilhelm Filderman, Președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, anii ’40 )

”În nici o țară dominată de naziști nu a supraviețuit o așa de mare proporție a populației evreiești ca în România”
(Wilhelm Filderman, 1946)

”Mareșalul Antonescu a făcut tot ce a putut pentru a îmblânzi soarta evreilor expuși la persecuția germanilor naziști (…) Grație intervenției energice a Mareșalului Antonescu a fost oprită deportarea a mai mult de 20.000 de evrei din Bucovina; El a dat pașapoarte în alb, pentru a-i salva de teroarea nazistă pe evreii din Ungaria, a căror viață era în pericol; Grație politicii sale, bunurile evreilor au fost puse sub un regim de administrare tranzitorie, care, făcându-le să pară pierdute, le-a asigurat conservarea în scopul restituirii la momentul oportun. Menționez acestea pentru a sublinia faptul că Poporul Român, atâta cât a avut, chiar în măsură limitată, controlul Țării, și-a demonstrat sentimentele de umanitate și moderație politică”
(Wilhelm Filderman, 1955. NB: Ion Antonescu a fost executat la 1 iunie 1946)

(va urma, inclusiv din altă perspectivă)

Reclame

Eminescu Economistul Politic al mileniului III (Partea 1)

…că veni vorba… cum ar fi un schimb de replici (reale) între prezent și trecut?
”Vreme trece, vreme vine, Toate-s vechi și nouă toate; Ce e rău și ce e bine Tu te-ntreaba si socoate”

@Prim-ministru al României:

„Încheiem un an economic extrem de greu, poate cel mai greu din ultimii 60 de ani și, cu siguranță, cel mai greu de după Revoluție. Intrăm într-un an 2010 care, chiar dacă va fi încă dificil, totuși va fi mai bun decât 2009, pentru că vom avea creștere economică și împreună, prin muncă, solidaritate, lege și eliminarea risipei și prin munca politicienilor, sperăm să ducem România acolo unde toți românii așteaptă, unde să aibă acces la demnitate, prosperitate și la acea zi de mâine fără griji și cu multă speranță”.[1]

 

@Înalt oficial în Ministerul Integrării Europene din România:

„Aderarea României la Uniunea Europeană va avea un impact pozitiv asupra economiei românești, deschizând noi perspective de afaceri. Pentru companiile românești, aderarea la Uniunea Europeană va însemna, în primul rând, accesul pe Piața Unică, o piață care, după extinderea de la 1 mai 2004, a ajuns la peste 450 milioane consumatori. Odată cu extinderea, se așteaptă ca UE să devină cel mai mare exportator din lume, cu o cotă de aproximativ 20% din exportul mondial. Comerțul intra-comunitar și comunitar va crește cu cel puțin 9%, datorită înlăturării barierelor tarifare și non-tarifare. În acest sens, este vitală creșterea competitivității produselor românești. O piață mai mare va determina creșterea nivelului de producție și va conduce la crearea economiilor de scară. Implementarea legislației comunitare, investițiile de capital și creșterea cheltuielilor în sectorul cercetare-dezvoltare vor contribui semnificativ la creșterea productivității. Aderarea la Uniunea Europeană va aduce o îmbunătățire a mediului de afaceri românesc, îmbunătățire care a început să se facă deja simțită, prin cadrul legislativ mai stabil și practici de afaceri mai transparente. Au fost deja eliminate sau sunt în curs de eliminare barierele în calea liberei circulații a serviciilor și a mărfurilor. Cadrul legislativ comun furnizat de Piața Unică va crește eficiența generală a economiei românești prin îmbunătățirea alocării resurselor, creșterea gradului de specializare și încurajarea concurenței. În condițiile îmbunătățirii mediului de afaceri, România a început deja să devină o țintă atractivă pentru investițiile străine. La aceasta va contribui în continuare și statutul de economie de piață funcțională obținut de România(;). Atragerea unui volum mai mare de investiții străine va asigura rapid și direct accesul la un management e ficient, la tehnologii moderne și la noi segmente de piață”. [2]

 

@Mihai Eminescu (replică celor doi):

„Marii oameni ce se pretind reprezentanți ai poporului românesc întreg, cei ce pretind a personifica idealurile noastre naționale, lupta de emancipare ce ne absoarbe(;), aceștia nu au în vedere decât utopii cosmopolite, proprii a ne dezorganiza și mai mult, a slăbi în noi simțul de conservațiune națională și, dacă se servesc din când în când de ideile comune poporului românesc, o fac numai debitându-le ca pe o marfă, pentru a-și câștiga popularitate”. [3]

„Producțiunea națională nu se poate mănține, nici naște chiar, fără măsuri protecționiste”. [4]

„Copilul industriei naționale trebuie crescut întâi, ferit de lupta cu industria bărbată a străinătății și abia când se va împuternici și va ajunge egal în tărie, [î]l putem lăsa să concureze (mai mult…)